Články

Není čas opravit Vaši výrobnu?

02. 06. 2015, 12:10

V souvislosti s dosluhující technologií výroben určených především pro vlastní potřebu krmných směsí zemědělských podniků nastává doba pro výměnu opotřebovaných strojů a zařízení. Po roce 1989 byly rekonstruovány a modernizovány šrotovny, technologie na základě sušáren BS 6 a granulační linky. Rovněž byly dodávány a montovány malé VKS s výkonu do 3 t/h s moderními přisávacími šrotovníky, které ...


Agroing Brno na Techagru

22. 04. 2014, 13:58

Agroing Brno s.r.o. na letošním Techagru vystavil několik novinek v oblasti skladování a posklizňové úpravy plodin a výroben krmných směsí. Především mobilní sušárna Zaffrani přitahovala zájem potenciálních zákazníků svými uživatelskými možnostmi. Během půl hodiny po převozu dokáže být připravena k sušení běžných zemědělských komodit včetně řepky. Mobilní příjmový koš umožňuje nezávislou funkci...


Využití odpadního tepla z BPS a granulace biomasy

07. 02. 2012, 15:58

Stále větším problémem je využití odpadního tepla z bioplynové stanice, které je předpokladem pro získání dotací. Existuje však několik možností. Odpadní teplo z BPS, pokud je stanice umístěna přímo v zemědělském areálu, lze využít sezónně i celoročně přímo v zemědělské prvovýrobě. Nejběžnější je využití tepla pro skladování a sušení obilovin a olejnin v halách. Podmínkou je instalace kanálovéh...