Výroba krmných směsí

Výhody

  • stavebnicový systém
  • pro vlastní potřebu i komerční prodej krmných směsí
  • využití vlastních surovin a odpadů z posklizňové linky
  • plná automatizace s možností nočního provozu
  • zpracování bilancí  surovin a hotových výrobků 

Linky linky pro výrobu krmných směsí jak pro vlastní potřebu, tak i komerci. Stroje a zařízení pro výrobu sypkých i granulovaných krmných směsí umožňují výkony od 0,5 do 12 t/hod. Doplňkové technologie – extrudéry, nástřiková zařízení, pytlování. V nabídce jsou rovněž skladovací, dávkovací a expediční zásobníky.                                                  

Výrobny krmných směsí lze doplnit kromě granulační linek i o extrudačních linky na zpracování sojových bobů a výrobu extrudovaných surovin včetně prestarterů. Dále lze technologii dovybavit linkami na dávkování kapalných komponentů - nástřik protiplísňových přípravků a probiotik, tukování pomocí rostlinných a živočišných tuků, melasování, dávkování glycerolu, zchutňovadel a barviv. VKS jsou osazeny různými typy dávkovacích a expedičních zásobníků a možností pytlování, popřípadě plnění obřích vaků.