Využití odpadního tepla z BPS a granulace biomasy

Stále větším problémem je využití odpadního tepla z bioplynové stanice, které je předpokladem pro získání dotací. Existuje však několik možností.

Odpadní teplo z BPS, pokud je stanice umístěna přímo v zemědělském areálu, lze využít sezónně i celoročně přímo v zemědělské prvovýrobě. Nejběžnější je využití tepla pro skladování a sušení obilovin a olejnin v halách. Podmínkou je instalace kanálového aktivního větrání jak zabudovaného v podlaze skladu nebo mobilních tunelů. U těchto systémů je vzduch vháněn do rozvodů přes výměník tepla voda – vzduch. Plodiny jsou naskladněny buď volně nebo v oddělených boxech, popř. v modulových zásobnících. Výška naskladněných surovin dle typu naskladnění od 3 do 8,5 m. Při tomto způsobu skladování je možný odsušek až 14%. Tento systém umožňuje i sušení dřevní štěpky, sena, slámy, apod., skladovaných volně na takto vybavených halách.

Odpadní teplo z bioplynové stanice lze rovněž využít pro sušení obilovin a olejnin v sušárnách. Instalací výměníku tepla u sušáren s přímým a nepřímým ohřevem je možné předehřát sušící vzduch až do 60ºC (pro sušení osiv). Při vyšších teplotách sušení se předehřevem snižuje spotřeba topného média a je nutná instalace přídavného hořáku s automatikou.

Další možností využití odpadního tepla je sušení digestátu z BPS. Na upravené pásové sušárně lze po separaci fugátu sušit pevný odpad z BPS (digestát) na další použití pro následnou granulaci buď samotného digestátu nebo v kombinaci se slámou nebo senem pro topné účely. Regulace sušárny umožňuje sušit digestát o různé vstupní vlhkosti. Podmínkou je však separátor, který umožní snížení vlhkosti na cca 45-50%.

Následnou operací po sušení může být granulace samotného digestátu nebo společně s dalšími surovinami – seno, sláma, kde digestát zvyšuje výkon celé linky a snižuje opotřebení lisovacího ústrojí granulačního lisu. Výkon granulační linky je vhodné zvýšit 2. stupněm šrotování pomocí přisávacího šrotovníku. Tyto granulační linky umožňují i výrobu granulí z biohumusu (fermentovaná chlévská mrva, apod.). Výsledný produkt je využíván pro různé účely (topivo, hnojivo, podestýlka do stájí, atd.) a je vyráběn v granulích o průměru 8 - 22 mm. 

Uvedené možnosti použití odpadního tepla jsou využitelné u všech typů bioplynových stanic.

Ing. Zdeněk Procházka, jednatel společnosti