Moderná mechanizácia

27.04.2022 (11:50)

Význam vlastných skladovacích kapacít rastie

O neustále vzrastajúcich cenách vstupov do poľnohospodárskej prvovýroby a ich dôsledkoch sa hovorí takmer denne. Väčšina je viac-menej neovplyvniteľná. Pre zachovanie aspoň čiastočnej rentability je teda nutný čo najvyšší výstup alebo predaj za najvyššiu možnú ponuku.

Pokiaľ sa pozrieme na štatistiky, tak medziročne stúpla cena pšenice o asi 70%, jačmeňa až o takmer 90% a pri kukurici o približne 50%. Návratnosť investície do vlastných skladovacích kapacít sa tak skracuje, hoci aj tu sa do obstarávacej ceny premietajú extrémne ceny vstupov, predovšetkým ocele.

Pre tohtoročnú úrodu už bohužiaľ nie je z dôvodov administratívnych, termínov dodávok ani kapacít montážnych skupín možné zrealizovať výstavbu nových skladovacích síl. Štandardne dodávame silá so stenou z vlnitého plechu španielskej firmy Symaga, a to ako s plochým dnom, tak aj s výsypkou. Účinné aktívne vetranie pracujúce v rôznych režimoch podľa poveternostných podmienok a plnou automatikou je nevyhnutnou súčasťou týchto skladovacích síl. Toto riešenie však môžeme ponúknuť až na budúci rok. Pre malé objemy do cca 100 m3 by sme boli schopní dodať laminátové alebo pozinkované zásobníky.

Alternatívou, ktorá je ešte reálna, je skladovanie v halových skladoch do výšok, ktoré umožní statika daného objektu, s použitím aktívneho vetrania buď formou mobilného pylonového aktívneho vetrania so sacími ventilátormi, alebo klasického kanálového vetrania s dierovanými rošta-mi a axiálnymi ventilátormi. Doplnkom sú prevzdušňovacie ihly s ventilátormi pra-cujúcimi na princípe odsávania vzduchu z priestorov medzi zrnami určené na riešenie tzv. horúcich miest. V halách, ktoré neumožňujú statické zaťaženie bočných stien skladovanou surovinou, ponúkame systém modulových stien. Steny vytvárajú skladovací priestor v rôznych prevedeniach od obyčajného prepaženia až po oddelené boxy. Výška stien sa podľa typu pohybuje od 4 do 7,5 m. Finančne náročnejším rie-šením je vstavanie modulových zásobníkov do týchto hál s celkovou výškou až 14 m s rôznymi pôdorysmi zásobníkov (väčšinou 3x3 alebo 4x4m).

Naskladňovanie skladov z modulových stien a modulových zásobníkov je možné riešiť mechanickými dopravnými cestami alebo pomocou pneumatických dopravníkov. Halové aj silové sklady obvykle dopĺňame čistiacimi linkami so sitovými čističkami firmy Denis (pre menšie výkony) alebo robustnejšími strojmi BÜHLER. Na predčistenie plodín dodávame bubnové čističky ZANIN alebo vzduchové predčističky.

Sústredíme sa výhradne na český a slovenský trh. Medzi našimi zákazníkmi sú malí aj veľkí farmári, poľnohospodárske družstvá i priemyselní výrobcovia a spracovatelia. Dodávame kompletné zákazky na kľúč, vrátane projektovej dokumentácie, montáže, riadiacich systémov a elektroinštalácie, samozrejmosťou je kvalitný servis. Štandardné náhradné diely sú skladom v Brne na všetky nami dodávané zariadenia, v rámci možností riešime aj zásahy na zariadeniach iných dodávateľov.

Facebook Youtube