Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Lokalita

Brno

Rok realizace

2018

Technologie

ZP 4030
Facebook Youtube