MORAS akciová společnost, Smetanova 1, 533 72 Moravany - sila

Lokalita

Slepotice

Rok realizace

2020

Technologie

Sila SYMAGA SBH 1070/12 1324,5m3, dopravníky SKANDIA 80 / 40 t/hod
Facebook Youtube