Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost, Koželužská 385, 582 66 Krucemburk

Lokalita

Krucemburk

Rok realizace

2007

Technologie

Sila ARAJ 4 x SPA 12/9, dopravníky SKANDIA, akumulační zásobník s výsypkou
Facebook Youtube