Široký výběr obilních sil s plochým dnem nebo výsypkou s kapacitou do 16 000 tun včetně technologií pro úpravu plodin – sítové a bubnové čističky, vzduchové čističky, stacionární i mobilní sušárny. K dispozici jsou i systémy pro halové sklady a aktivní větrání včetně mobilních variant.                                                                                                                  Pro skladování obilovin a olejnin nabízíme jak skladovací báze (sila), tak i technologii pro dal...

Více info >

Využíváme odpadní teplo pro sušení obilovin a olejnin jak v upravených sesypných a pásových sušárnách, tak i ve skladovacích halách při použití kanálového větrání. Odpadní teplo lze rovněž lze využí pro sušení dalších materiálů (dřevní štěpka, separát z BPS, piliny) a pro skladování sena a slámy.

Více info >

Kompletní technologické linky pro výrobu pelet ze slámy a sena, linky na zpracování obilních odpadů a odpadů z bioplynových stanic pro jejich další využití (energetika, hnojivo). Instalace šrotovníků na seno a slámu do stávajících linek pro zvýšení výkonu. Sušárny pro sušení separátu, dřevní štěpky a pilin.                                                                                                                           

Více info >

Linky linky pro výrobu krmných směsí jak pro vlastní potřebu, tak i komerci. Stroje a zařízení pro výrobu sypkých i granulovaných krmných směsí umožňují výkony od 0,5 do 12 t/hod. Doplňkové technologie – extrudéry, nástřiková zařízení, pytlování. V nabídce jsou rovněž skladovací, dávkovací a expediční zásobníky.                                                   Výrobny krmných směsí lze doplnit kromě granulační linek i o extrudačních linky na zpracování sojových bobů a výrobu extrudovaných su...

Více info >

Posklizňové linky

Firma AGROING BRNO s.r.o. patří mezi největší dodavatele posklizňových linek, strojů a technologií pro zemědělce.

Realizujeme výstavbu a modernizace posklizňových linek, dodáváme technologie skladování, čištění a sušení obilí, zařízení pro posklizňovou úpravu obilovin a olejnin při využití stávajících objektů a technologií.